Jössastigens förskola

Antal avdelningar: 1

Driftsform: Kommunal

Öppettider: Måndag – fredag klockan 06:15-18:15

Om förskolan

Jössastigens förskola öppnades 2016 och ligger i utkanten av Mörrum, nära naturen.

Maten tillagas på Tuvans förskola och transporteras till förskolan.

Vi samarbetar med övriga förskolor i området.

Organisation

Förskolan har en avdelning som tar emot barn mellan 1-6 år.

Verksamhet

All verksamhet under hela dagen utgår ifrån våra styrdokument – läroplan för förskolan och skollagen. Verksamheten vilar på vetenskaplig grund.

Samverkan med vårdnadshavare

Kontakten med vårdnadshavare är en viktig del av vår verksamhet. Vi vill ha ett nära och förtroendefullt samarbete, så att du och ditt barn ska trivas hos oss.

Vi erbjuder:

  • Daglig och öppen dialog, där barnets välbefinnande står i fokus
  • Introduktionssamtal
  • Utvecklingssamtal
  • Utvecklingssamtal vid övergång till förskoleklass
  • Föräldramöten och trivselkvällar

Som vårdnadshavare är du alltid välkommen att delta i vår verksamhet. Om det är något du funderar över, stort eller smått, finns vi tillhands för ett samtal.