Johannes Conradsson

Varför har du gått med i Ungdomsrådet?
– Jag blev inbjuden av den som var ordförande i Österslättskolans elevråd 2014.

Vilka frågor är du engagerad i och vill driva i rådet?
– Från början var det elevrådens uppbyggnad ute på skolorna. Nu inget speciellt.