Jättegrytorna i Tararp

Vid jättegrytorna i Tararp finns en kort led på 0,5 kilometer.

Skötselansvarig: Karlshamns kommun