Hemtjänsten Karlshamn Centrala och Östra

Östra stöttar brukare boende i delar av centrala innerstaden och östra delen av Karlshamnsområdet.

Enheten har ca 30 medarbetare och använder både bil och cyklar i arbetet.

Vi utför arbetsuppgifter enligt Socialtjänstlagen i form av omvårdnadsinsatser, serviceinsatser, matdistribution och larm