Hemtjänst Mörrum

Mörrum stöttar brukare boende i Mörrums närområde.

Enheten har ca 35 medarbetare och använder både bil och cyklar i arbetet.

Vi utför arbetsuppgifter enligt Socialtjänstlagen i form av omvårdnadsinsatser, serviceinsatser, matdistribution och larm