Hemtjänst Karlshamn Södra

Vi utför arbetsuppgifter enligt Socialtjänstlagen i form av omvårdnadsinsatser, serviceinsatser, matdistribution och larm

Enheten har ca 30 medarbetare och använder både bil och cyklar i arbetet.