Hemtjänst Karlshamn Norra

Norra stöttar brukare boende i delar av centrala Karlshamn.

Enheten har ca 40 medarbetare och använder både bil och cyklar i arbetet.

Vi utför arbetsuppgifter enligt Socialtjänstlagen i form av omvårdnadsinsatser, serviceinsatser, matdistribution och larm