Halahult

I  den natursköna nordöstra delen av kommunen med skogar, insjöar och hjorthägn ligger det lilla samhället Halahult. Här i Halasjöbygden, som ligger ungefär 20 km från centralorten, bor det cirka 260 personer.

Till Halahult tar man sig via Hällaryd eller den slingrande kulturvägen genom den bördiga Törnerydsdalen.

Vid Lilla Öjasjön i Halahult finns badplats med bryggor, hopptorn, inhägnat bad för barn, toaletter, grillplats samt beachvolleybollplan. I sjön växer röda näckrosor. I en annan närbelägen sjö, Halasjön, kan man fiska. Fiskekort och båthyra betalas enkelt i en bod vid nedfarten till sjön.
Läs mer på Halasjös  fiskevårdsområdesförening.

Samhälls- och hembygdsföreningen i Halahult är mycket engagerad i det lokala livet och anordnar årligen bland annat midsommarfirande, smådjursmarknad och julmarknad. Vid bygdegården finns en lekplats.

I närliggande hagmarksområde i ett hjorthägn ligger en unik fornlämning med stenblock – Offerlunden. Här finns en runrad och stenar med uthuggna symboler, som till exempel en björntass, en människofot och skålar. Platsen nås lätt via den iordningställda stigen. Längs stigens lodräta bergväggar bildas på vintern spektakulära istappar.
Se filmen om Offerlunden.

Om man kör norrut, cirka 5 km till Bökemåla, kommer man till en backstuga, Nottastugan, där man kan se hur backstugesittarna förr levde sina liv.Fotograf: Karlshamns kommun