Gullbergslyckans förskola

Antal avdelningar: 7

Driftsform: Kommunal

Öppettider: Måndag – fredag klockan 06:15-18:15

Telefon

Om förskolan

Gullbergslyckans förskola ligger belägen i utkanten av Karlshamns centrum med närhet till hav och natur men också stad och idrottsanläggningar.  Förskolans utemiljöer och omgivningar är en tillgång i det pedagogiska arbetet.

Maten serveras från förskolans egna tillagningskök.

Gullbergslyckans förskola har erhållit utmärkelsen Skola för hållbar utveckling som delas ut av Skolverket.

Organisation

Förskolan består av två byggnader och har sju avdelningar – alla med namn inspirerade av närheten till havet – varav två är yngreavdelningar, två är äldreavdelningar och tre avdelningar har blandade åldrar 1-5 år. I paviljongen finns tre avdelningar – Bojen,  Tärnan och Snäckan – som samtliga är 1-5 årsavdelningar.

Verksamhet

All verksamhet under hela dagen utgår ifrån våra styrdokument – läroplan för förskolan och skollagen. Verksamheten vilar på vetenskaplig grund.

Samverkan med vårdnadshavare

Kontakten med vårdnadshavare är en viktig del av vår verksamhet. Vi vill ha ett nära och förtroendefullt samarbete, så att du och ditt barn ska trivas hos oss.

Vi erbjuder:

  • Daglig och öppen dialog, där barnets välbefinnande står i fokus
  • Introduktionssamtal
  • Utvecklingssamtal
  • Utvecklingssamtal vid övergång till förskoleklass
  • Föräldramöten och trivselkvällar

Som vårdnadshavare är du alltid välkommen att delta i vår verksamhet. Om det är något du funderar över, stort eller smått, finns vi tillhands för ett samtal.