Grundsärskolan

Årskurs: 1-9

Antal elever: Cirka 50

Driftsform: Kommunal

Öppettider: Måndag – fredag 07:30-15:00

Telefon

Om skolan

För barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan. Grundsärskolan består av nio årskurser och omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

Karlshamns kommuns Grundsärskola ligger i centrala Asarum och är en del av Stenbackanavet och Klockebacksskolan. Den fina naturen runt knutarna skapar en god lärandemiljö för eleverna. Grundsärskolans upptagningsområde sträcker sig över hela Karlshamns kommun och vi har idag cirka 45 elever.

Verksamheten består av tre avdelningar:

  • Arken, där elever i årskurs 1-6 läser i huvudsak ämnen
  • Oasen, där elever i årskurs 7-9 läser i huvudsak ämnen
  • Vingen, där elever i årskurs 1-9 läser i huvudsak ämnesområden

Innan en plats i Grundsärskolan kan erbjudas görs en utredning. Utredningen omfattas av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning och görs i samråd med vårdnadshavare. Om vårdnadshavaren inte vill att barnet ska gå i grundsärskola ska barnet gå i vanlig grundskola, om det inte finns synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa.