Froarp 4:14

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya bostäder i form av marklägenheter på fastigheten Froarp 4:14, i Asarum.

Planens läge

Planområdet ligger cirka två kilometer från Asarum centrum, i nära anslutning till Långasjöns södra del. Planområdet är cirka 8000 kvadratmeter stort.

Var är vi i planprocessen?

Beslut om att starta detaljplanen togs den 2 november 2022 och samrådshandlingar håller på att tas fram. Samråd planeras ske under andra kvartalet 2023.