Forsgården i Mörrum

Dagverksamheten bedrivs i hemlik miljö och är öppen vardagar mellan kl 9.00 – 15.00.

Här får du vara den du är och du får möjlighet att göra det du kan. Du blir erbjuden stimulans för alla dina sinnen.

Dagarna fylls av gemenskap och aktiviteter som t ex promenader, sång/musik, matlagning och bakning. Samtidigt som du får en trevlig och meningsfull dag får närstående en ofta välbehövlig avlastning.

En dag på Forsgården börjar med att du åker buss till dagverksamheten, aktiviteter, förmiddagskaffe, middag och eftermiddagskaffe innan hemresan sker med buss.