Erik Dahlbergsvägen

Erik Dahlbergsvägen är en gruppbostad med fem lägenheter på samma plan med gemensamhetsutrymme beläget på nedre botten av ett äldreboende. Gruppbostaden är för personer med omfattande tillsyn- och omvårdnadsbehov.