Erik Dahlbergsvägen

Erik Dahlbergsvägen är en gruppbostad med fem lägenheter och gemensamhetsutrymme på samma plan. Gruppbostaden är för personer med omfattande tillsyn- och omvårdnadsbehov.