Del av Tostarp 2:34

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för del av Tostarp 2:34.  Syftet med den aktuella planläggningen är att utveckla ett mindre bostadsområde med ett 20-tal marklägenheter, kedje-/ rad-/ eller parhus.

Under tiden 29 mars – 19 april 2023 var detaljplanen utställd på granskning. Detaljplanen antogs efter de redaktionella ändringar, bland annat så har gång- och cykelvägen inom planområdet flyttats längre söderut. Detaljplanen blev antagen i kommunstyrelsen 19 september 2023 och vann laga kraft 13 november 2023.

Inom planområdet har ett nytt vägnamn tagits fram. Förslaget antogs av kommunstyrelsen samtidigt som övriga planhandlingar antogs.

Planområdets läge

Planområdet är beläget längs Storgatan strax norr om Asarums centrum.

Var är vi i planprocessen?