Älgen 5 med flera (Norreport)

En detaljplan har tagits fram för fastigheten Älgen 5 med flera (Norreport). Detaljplanens syfte är att skapa ett funktionsblandat kvarter i ett centralt läge. Användningarna bostäder, centrumändamål, tillfällig vistelse och vård medges inom området.

Planområdets läge

Planområdet är beläget direkt norr om rutnätsstaden i Karlshamns centrum.

Var är vi i planprocessen?

Planen antogs i byggnadsnämnden den 15 april 2020 och vann laga kraft den 24 november 2020.