Del av Matvik 1:32

En detaljplan har tagits fram för del av Matvik 1:32.  Syftet med den aktuella planläggningen är att möjliggöra bostadsbebyggelse.

Planområdets läge

Planområdet är beläget cirka 10 kilometer öster om Karlshamn tätort, strax väster om Matviks hamn.

Var är vi i planprocessen?

Planen antogs i byggnadsnämnden den 15 maj 2019 och vann laga kraft den 21 februari 2020.