Del av Karlshamn 3:3 med flera (Strömma)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder i anslutning till befintligt bostadsområde i Strömma.

Planens läge

Planområdet ligger ca 3 km från Karlshamns centrum och ca 3 km från Asarum. Planområdet omfattar delar av fastigheterna Karlshamn 3:3 med flera. Planområdet är beläget direkt öster om befintligt bostadsområde i Strömma. I söder gränsar planområdet till åkermark och i öster gränsar planområdet till skog/Drakarör.

E22 ligger söder om planområdet.

Var är vi i planprocessen?

Byggnadsnämnden beslutade 2022-09-28 att anta rubricerad detaljplan.

Detaljplanen fick laga kraft 2023-02-14.