Boön vandringsled

En 3 kilometer lång natur-/ kulturslinga med informationstavlor om öns historia.

Skötselansvarig: Karlshamns kommun