Blekingeleden

Blekingeleden går genom många vackra områden i kommunen. Bland dessa kan nämnas Knaggalid vid Mörrumsån samt flera natursköna områden och naturreservat. Två etappstopp med vindskydd för övernattning samt grillplats finns längs leden som inom Karlshamns kommun är 50 kilometer.

Skötselansvarig: Karlshamns kommun