Asarumsdalens förskola

Antal avdelningar: 6

Driftsform: Kommunal

Öppettider: Måndag – fredag klockan 06:15-18:15

Telefon

Om förskolan

Aarumsdalens förskola byggdes 2006 och ligger i centrala Asarum, nära naturen och med en liten skog på tomten.

Förskolan har tillagningskök där maten lagas från grunden.

Vi samarbetar med övriga förskolor i området, främst med Stenbacka förskola som ligger i närmiljön.

Organisation

Förskolan har sex avdelningar. Förskolan är byggd i två kuber som sammanbinds med personaldelen och köket. I varje kub finns det tre avdelningar med en gemensam ateljé och lekhall.

Verksamhet

All verksamhet under hela dagen utgår ifrån våra styrdokument – läroplan för förskolan och skollagen. Verksamheten vilar på vetenskaplig grund.

Samverkan med vårdnadshavare

Kontakten med vårdnadshavare är en viktig del av vår verksamhet. Vi vill ha ett nära och förtroendefullt samarbete, så att du och ditt barn ska trivas hos oss.

Vi erbjuder:

  • Daglig och öppen dialog, där barnets välbefinnande står i fokus
  • Introduktionssamtal
  • Utvecklingssamtal
  • Utvecklingssamtal vid övergång till förskoleklass
  • Föräldramöten och trivselkvällar
  • Forum för samråd

Som vårdnadshavare är du alltid välkommen att delta i vår verksamhet. Om det är något du funderar över, stort eller smått, finns vi tillhands för ett samtal.