Asarum

Asarum är en del av tätorten Karlshamn beläget strax norr om Karlshamns stadskärna. Det korta avståndet in till Karlshamn gör det attraktivt att bo här. Asarum har drygt 7 800 invånare. 

Här finns god samhällsservice, goda bostadsmöjligheter, bra busskommunikationer, biblioteksfilial, kyrka, flera förskolor och skolor upp till och med högstadiet.

Inne i samhället vid Stenbackagården finns de vackra stenladugårdarna där Asarums Hembygdsförening driver Asarums Bygdemuseum där man får inblick i traktens historia.

På sommaren är det nära till sol och bad vid Långasjönäsområdet med sin populära sötvattensjö. Här finns även en campingplats. Strax söder om Långasjönäsområdet, som också är ett naturreservat, finns ruinerna från Långasjönäs pappersbruk, där många brudpar väljer att fotografera sig i den vackra omgivningen. Strax norr om Långasjönäsområdet ligger Nytorpet med en allmän bastu, som drivs av Friluftsfrämjandet. I Nytorpet finns även ett utegym samt flera motionsslingor och vandringsleder i olika längder.

I Asarum finns flera elljusspår för kvällsmotionärer, samt ett utegym vid Stenbackaslingan. I utkanten av Asarum finns även en idrottsplats med både konstgräsplan och en spontanidrottsplats där man kan spela basket och tennis. I Asarum finns även en bangolfklubb, med både inomhus och utomhusbanor och en sommartravbana där publiken står på innerplan.

Förenings- och aktivitetshuset på Asarums idrottsplats. Foto: Hanna Hörnbäck

Asarum

Miljöbild Asarum. Fotograf: Per Pixel Petersson.

Långasjönäs. Fotograf: Joakim Lenell, Imagen Photo.