Hemtjänst Asarum

Asarum stöttar brukare boende i centrala Asarum, Tostarp, Lindemo, Janneberg, Korpadalen, Horsaryd och Strömma.

Enheten har ca 40 medarbetare och använder både bil och cyklar i arbetet.

Vi utför arbetsuppgifter enligt Socialtjänstlagen i form av omvårdnadsinsatser, serviceinsatser, matdistribution och larm.