Asarum 40:194 med flera (Lindemo)

En detaljplan har tagits fram för fastigheten Asarum 40:194 med flera.  Syftet med planläggningen är att möjliggöra för ändamålen vård, skola, bostäder, handel, kontor samt idrott- och sportanläggning. Planen syftar även till att befästa användningarna bostadsändamål för fastigheterna i planens norra del.  

Planområdets läge

Planområdet är beläget i sydvästra delen av Asarum, cirka 400 meter öster om riksväg 29, söder om bostadsområdet Rosendal och väster om Rosendalsvägen.

Var är vi i planprocessen?

Planen antogs i kommunfullmäktigen den 23 september 2019 och vann laga kraft den 22 oktober 2019.