Öppna tangentbordsmeny

Asarum 3:23 med flera (Bangolfen)

En detaljplan har tagits fram för fastigheten Asarum 3:23 med flera.  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utveckling av Asarums Bangolfklubb samt för byggnation av  bostäder.

Planområdets läge

Planområdet är beläget vid Stenbackaskolan i Asarum och avgränsas av skolor, bostadsområden och naturmark.

Var är vi i planprocessen?

Planen antogs i kommunfullmäktigen den 28 september 2020 och vann laga kraft den 27 oktober 2020.