Åryd

Villabebyggelse med Östersjön och den härliga skärgården inom cykelavstånd. Förskola, skola för åk 0-6 och fritidshem. Nära till fotbollsplan, bär- och svampskogar och motionsslinga med elljus.