Arbetscentrum

Arbetscentrum

Arbetscentrum är till för dig som behöver extra stöd och hjälp för att komma ut i arbete eller studier.

Arbetscentrum är en stor arbetsplats med många verksamheter och stor mångfald, där är alla olika och har olika förutsättningar. Insatserna hos oss är alltid individuella och majoriteten är anvisade av Arbetsförmedlingen eller Enheten för försörjning och vägledning.

Har ni inom kommunal verksamhet idéer på hur vi kan hjälpa till?

Hör av er, så hittar vi en lösning!

Ateljé

Kreativ verksamhet av olika slag, allt från lera till textil. Vi har även en butik/”showroom” där man internt i kommunen kan köpa de saker som vi själva tillverkar.

Fritidsbibblan

Genom Fritidsbibblan kan du låna sport- och fritidsutrustning gratis i upp till 7 dagar. Kommunen vill med denna satsning ge möjligheten till fler att få en aktiv fritid genom att gratis kunna prova på olika fritidsaktiviteter. Gå till Fritidsbibblans e-tjänst där kan du lämna in önskemål om att låna sport- och fritidsutrustning 

Om du har någon begagnad fritidsutrustning som du inte längre använder så tar vi tacksamt emot den. Vi tar emot fritidsprylar i ok skick, men är du osäker – skänk hellre än släng, så avgör vi!

Hållbaren

En återbruksbutik som tillhör de senare inslagen i Arbetscentrums insatser och utbud. På VMAB:s återvinningscentral i Tubbaryd finns en container som Arbetscentrum bemannar. Här kan allmänheten lämna produkter för återanvändning, alltifrån leksaker, möbler och leksaker till husgeråd. Produkterna transporteras till närliggande Arbetscentrums lokaler där de tas omhand och görs om till nya produkter. Sedan säljs produkterna i Hållbaren inne på Arbetscentrum.

Hållbaren har öppet måndag – fredag 10.00-15.30 (lunchstängt 12.00-13.00). Dag före röd dag och afton har vi öppet 09.30-12.00. Hållbaren ligger på Boktryckargatan 3 i Arbetscentrums lokaler.

Monteringen

Monteringsarbete av olika snickerier som vi sedan säljer i Hållbaren.

Städbilar

Städbilarna städar på Karlshamns gator, cykelbanor och torg. Vi tömmer soptunnor och hundlatriner, plockar skräp samt genomför diverse uppdrag åt kommunens olika förvaltningar.

Utegruppen

I huvudsak trädgårdsarbeten och snöskottning till invånare i kommunen som är berättigade hemtjänst, men även diverse uppdrag inom kommunen som till exempel enklare flyttuppdrag.

Cykelverkstad

Istället för att skrota så demonterar och reparerar cykelverkstaden cyklar som skänkts eller lämnats in från till exempel polisen eller bostadsbolag.

Arbetscentrum

Verkstad

I verkstaden utför vi reparationer av trädgårdsmaskiner och fordon åt Arbetsmarknadsenhetens verksamheter. Vi utför även enklare reparationer av utrustning och stöttar upp ordinarie verksamhet med en del underhållsarbeten på kommunens skolor och förskolor.

Arbetscentrum

Internservice

Internservice hjälper kommunens verksamheter med både stort och smått, så som tillverkning av bänkar för utomhusbruk, lekutrustning till förskolor, renovering av möbler, målningsarbeten med mera. Vi hjälper också föreningar som är berättigade bidrag av kommunen.

Arbetscentrum

Oacen

En trädgård som är en oas där man i egen takt kan ägna sig åt diverse trädgårdsarbete.

Demontering

Demontering och sortering av vitvaror och småelektronik.

Arbetscentrum

Tvätt och städ

Tvätt av våra arbetskläder och städning av våra lokaler.

Matsalen

Servering av frukost och eftermiddagsfika till vår egen personal, beställningar av fika till konferenser, utbildningar och besök på Arbetscentrum.

Kommunala aktivitetsansvaret, KAA

Är du mellan 16-19 år och varken studerar eller arbetar så omfattas du av det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. Det innebär att vi som kommun ska kontakta dig och erbjuda individuell vägledning. Det kan handla om praktik, arbete, utbildning eller ett samtal för att få tips om hur du når dina mål. Om vi av någon anledning inte kontaktat dig är du välkommen att kontakta oss.