Mötestider KUR

16/3 klockan 16:00-17:30 i Årydsalen

20/4 klockan 16:00-17:30 i Årydsalen

25/5 klockan 16:00-17:30 i Hällarydsalen