Ledamöter KLSR

Marco Gustavsson (C) – ordförande
Marianne Peary, Landsbygdsutvecklare
Thomas Nilsson, LRF
Linda Eskilsson, LRF
Monica Nobach, Svängsta
Eva Stanlysson, Svängsta
Marie Algotsson, Ringamåla
Lisbeth Klyft, Halahult
Ute Klemt – Andersson, Nötabråne
Caroline Mattsson, Nötabråne
Jonas Månsson, Hällaryd
Jenny Ödman Forneboda
Christer Fasth, Mörrum
Gun-Marie Hugosson, Mörrum
Emelie Olsson, Åryd