Mötestider KRF

Datum för sammanträden 2020

Tid för samtliga möten: 14.00-16.00
Plats: Årydssalen

Torsdagen den 28 naj
Torsdagen den 10 december