Brottsförebyggande lokal lägesbild

Från och med januari kommer Karlshamns kommun tillsammans med polisen ta fram en gemensam lägesbild för kommunen i syfte att öka insynen i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Vi kommer att berätta om övergripande och aktuella händelser som ligger till grund för vårt gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Brottsförebyggande lägesbild 1 Jan 11 Feb