Ledamöter VN

Här listas ledamöter i Valnämnden. För kontaktuppgifter gå till Sök politiker.

Annika Wåhlin (S), ordförande

Claes-Göran Mårlind (M)

Kristofer Borvall (MP), vice ordförande

Margaretha Lennarthsson (SD)

Staffan Olsson (C)