Ledamöter VN

Här listas ledamöter i Valnämnden. För kontaktuppgifter gå till Sök politiker.

Annika Wåhlin (S), ordförande

Hélène Nordin (MP), förste vice ordförande

Claes-Göran Mårlind (M), andre vice ordförande

Margaretha Lennarthsson (SD)

Staffan Olsson (C)