Ersättare UN

Här listas ersättare i utbildningsnämnden. För kontaktuppgifter gå till Sök politiker.

Ann-Christine Svensson (S)

Kousai Al Haji (C)

Anna Arlid (M)

André Nord (SD)

Diez Nobach (S)

Andreas Green (M)

Anna Carlsson (S)

Margareta Norander (L)

Alexander Karlsson (SD)

Siri Näslund (S)

Britt Jämstorp (KD)

Kenneth Svanberg (MP)

Vakant (MP)