Ledamöter UN

Här listas ledamöter i utbildningsnämnden. För kontaktuppgifter gå till Sök politiker.

Vakant, ordförande

Sofie Ekenberg (C), förste vice ordförande

Magnus Sandgren (M), andre vice ordförande

Mona Wettergren (SD)

Bengt-Olof Björck (S)

Rickard Holmberg (M)

Sten Wijkander (S)

Cecilia Holmberg (M)

Margaretha Lennarthsson (SD)

David Alfredsson (S)

Niklas Ek (L)

Anette Darlén (S)

Kousai Al Haji (C)