Ledamöter TFN

Här listas ledamöter i teknik- och fritidsnämnden. För kontaktuppgifter gå till Sök politiker.

Mats Dahlbom (C), ordförande
mats.dahlbom@karlshamn.se

Katrin Johansson (S), förste vice ordförande
katrin.johansson@karlshamn.se

Ulf Ohlsson (M), andre vice ordförande
ulf.ohlsson@karlshamn.se

Håkan Abramsson (SD)
hakan.abramsson@karlshamn.se

Stig Johansson (S)
stig.johansson@karlshamn.se

Ida Lindgren (M)
ida.lindgren@karlshamn.se

Henrik Häggblad (C)
henrik.haggblad@karlshamn.se

Thomas Qvarnström (MP)
thomas.qvarnstrom@karlshamn.se

Lennart Ung (KD)
lennart.ung@karlshamn.se

Görgen Lennarthsson (SD)
gorgen.lennarthsson@karlshamn.se

Siri Näslund (S)
siri.naslund@karlshamn.se