Teknik- och fritidsnämnden

Teknik- och fritidsnämnden (TFN) ska se till att det finns väl underhållna och säkra vägar. Nämnden ansvarar också för fritid, idrott, hälsa och friluftsliv.

Nämnden beslutar i ärenden om parker, lekplatser, gator och vägar, badplatser, friluftsområden och skärgård. Sedan 1 januari 2020 ingår fritidsgårdarna i nämndens verksamhet. Ansvarsområdet omfattar även idrottsplatser och -hallar som ägs av kommunen, båthamnar och stöd till föreningar.

Nämnden styrs av en ordförande, två vice ordförande, ytterligare åtta ledamöter och elva ersättare. Ordförande i nämnden är Mats Dahlbom (C).

Teknik- och fritidsnämndens verksamheter finns inom kommunstyrelseförvaltningen.

Tider för sammanträden 2021

 • 18 februari
 • 25 mars
 • 22 april
 • 27 maj
 • 17 juni
 • 23 september
 • 21 oktober (OBS! Inställt sammanträde)
 • 18 november
 • 9 december

Tider för sammanträden 2022

 • 24 februari
 • 24 mars
 • 21 april
 • 19 maj
 • 16 juni
 • 29 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 8 december