Teknik- och fritidsnämnden

Teknik- och fritidsnämnden (TFN) ska se till att det finns väl underhållna och säkra vägar. Nämnden ansvarar också för fritid, idrott, hälsa och friluftsliv.

Nämnden beslutar i ärenden om parker, lekplatser, gator och vägar, badplatser, friluftsområden och skärgård. Sedan 1 januari 2020 ingår fritidsgårdarna i nämndens verksamhet. Ansvarsområdet omfattar även idrottsplatser och -hallar som ägs av kommunen, båthamnar och stöd till föreningar.

Nämnden styrs av en ordförande, två vice ordförande, ytterligare åtta ledamöter och elva ersättare. Ordförande i nämnden är Mats Dahlbom (C).

Teknik- och fritidsnämndens verksamheter finns inom samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen..

Tider för sammanträden 2021

  • 18 februari
  • 25 mars
  • 22 april
  • 27 maj
  • 17 juni
  • 23 september
  • 21 oktober
  • 18 november
  • 9 december