Teknik- och fritidsnämnden

Teknik- och fritidsnämnden (TFN) ska se till att det finns väl underhållna och säkra vägar. Nämnden ansvarar också för fritid, idrott, hälsa och friluftsliv.

Nämnden beslutar i ärenden om parker, lekplatser, gator och vägar, badplatser, friluftsområden och skärgård. Sedan 1 januari 2020 ingår fritidsgårdarna i nämndens verksamhet. Ansvarsområdet omfattar även idrottsplatser och idrottshallar som ägs av kommunen, båthamnar och stöd till föreningar.

Nämnden styrs av en ordförande, två vice ordförande, ytterligare åtta ledamöter och elva ersättare. Ordförande i nämnden är Mats Dahlbom (C).

Teknik- och fritidsnämndens verksamheter finns inom kommunstyrelseförvaltningen.

Tider för sammanträden 2022

  • 24 februari
  • 24 mars
  • 21 april OBS! Inställt sammanträde
  • 19 maj
  • 16 juni
  • 29 september
  • 20 oktober
  • 17 november
  • 8 december