Införande av parkeringsskiva

Teknik-, digitalisering- och jävsnämnden beslutade den 24 augusti 2023 att hämta in synpunkter om införande av parkeringsskiva i Karlshamns kommun och det pågick fram till och med den 18 september. Här hittar du dokument kopplade till ärendet.

Handlingar för nedladdning:

Information om Parkeringsskiva i Karlshamns Rutnätsstad

Beslut TDJN 2023 08 24, Införande av parkeringsskiva

Beslut KF 2023 06 12 107, Införande av parkeringsskiva

Karta Parkering Rutnätsstaden enligt TDJNs Förslag