Protokoll SN

Här presenteras protokoll för Socialnämnden (SN). Före detta Nämnden för arbete och välfärd (AV) och Omsorgsnämnden (ON) har i årsskiftet 2021-2022 blivit Socialnämnden (SN). Protokoll för de tidigare nämnderna finns att hitta via de gula pilarna här på sidan.

Här kommer protokoll för Socialnämnden att presenteras när det finns tillgängliga.