Ersättare SN

Här listas ersättare i socialnämnden. För kontaktuppgifter gå till Sök politiker.

Mikael Erdtman (S)

Ulla Olofsson (M)

Ann-Sofie Eriksson (S)

Albin Yxell (SD)

Nils Sjöström (C)

Linda Risholm (M)

Kerstin Ifvarsson (S)

Veronica Blåder (MP)

Margareta Norander (L)

Vakant (SD)

Vakant (S)

Una Qvarnström (MP)

Dan Munther (KD)