Ersättare SN

Här listas ersättare i socialnämnden. För kontaktuppgifter gå till Sök politiker.

Billy Månsson (S)

Ulla Olofsson (M)

Mikael Erdtman (S)

Albin Yxell (SD)

Nils Sjöström (C)

Linda Risholm (M)

Ann-Sofie Eriksson (S)

Veronica Blåder (MP)

Margareta Norander (L)

Vakant (SD)

Kerstin Ifvarsson (S)

Una Qvarnström (MP)

Dan Munther (KD)