Ledamöter SN

Här listas ledamöter i socialnämnden. För kontaktuppgifter gå till Sök politiker.

Leif Håkansson (S), ordförande

Monica Nobach (S), förste vice ordförande

Lars-Olof Larsson (KD), andre vice ordförande

Thor Ströberg (SD)

Iréne Ahlstrand-Mårlind (M)

Inger Åkesson (C)

Magnus Arvidsson (M)

Sofie Svensson (S)

Bengt Jensen (MP)

Emma Andersson (SD)

Britt-Marie Larsson (C)

Bengt Källström (S)

Bodil Frigren Ericsson (L)