Socialnämnden

Socialnämnden (SN) ansvarar för att ge bra och nära vård inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, arbetsmarknad, integration samt stöd och service. De lagar som styr verksamheten är i första hand socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 

Nämnden styrs av en ordförande, två vice ordförande, ytterligare tio ledamöter och tretton ersättare. Ordförande i nämnden är Leif Håkansson (S). Ett individutskott (SNIU) är tillsatt där de flesta individärenden beslutas. Socialnämndens individutskott består av ordförande, en vice ordförande och fem ledamöter.

Nämndens verksamheter finns inom socialförvaltningen.

Tider för sammanträden 2022

  • 23 februari
  • 23 mars
  • 20 april
  • 25 maj
  • 15 juni
  • 24 augusti
  • 28 september
  • 26 oktober
  • 14 december