Ersättare ÖN

Här listas ersättare i Överförmyndarnämnden. För kontaktuppgifter gå till Sök politiker.

Inger Löfblom Sjöberg (S)

Lennart Ung (KD)

Alice Abbas (MP)