Ledamöter ÖN

Här listas ledamöter i Överförmyndarnämnen. För kontaktuppgifter gå till Sök politiker.

Ulla Sandgren (S), ordförande

Lena Häggblad (C), vice ordförande

Cecilia Holmberg (M)