Omsorgsförvaltningen

Förvaltningen utgör kommunens skyddsnät för människor som av olika sociala skäl behöver råd, hjälp och stöd. All verksamhet bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Bland förvaltningens uppgifter märks främst ansvar för äldreomsorg.

Omsorgsförvaltningen är indelad i tre verksamhetsområden: Stöd i ordinärt boende (hemtjänst), Stöd i särskilt boende och Myndighet och resurs.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Rådhuset
Telefonnummer: 0454-810 00
Öppettider: 07:30-16:30
E-post: Omsorgsnamnden@karlshamn.se
Postadress: 374 81 Karlshamn

Politisk nämnd

Omsorgsnämnden

Förvaltningschef

Torill Skaar Magnusson

Organisation

Stöd i ordinärt boende
Verksamhetschef
Maria Bengtsson

Särskilt boende
Verksamhetschef
Helén Ahlberg

Myndighet och resurs
Verksamhetschef
Rebecca Welander