Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden (ON) ansvarar för att ge bra och nära vård, omsorg, stöd och service. De lagar som styr verksamheten är i första hand socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Från och med 1 juni 2021 ingår även ansvar för kommunens individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri samt arbetsmarknad, sysselsättning och integration.

I samband med att nämnden för arbete och välfärd (AV) lades ner den 1 juni 2021 omfattar omsorgsnämndens ansvar även  individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, arbetsmarknad och sysselsättning, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och integration.

Nämnden styrs av en ordförande, två vice ordförande, ytterligare tio ledamöter och tretton ersättare. Ordförande i nämnden är Leif Håkansson (S). Ett individutskott är tillsatt i samband med det utökade ansvarsområdet och där individärenden beslutas. Omsorgsnämndens individutskott består av ordförande, en vice ordförande och fem ledamöter.

Nämnden har  från och med den 1 juni 2021 två förvaltningar, omsorgsförvaltningen och förvaltningen för arbete och välfärd.

Tider för sammanträden 2021

 • 24 februari
 • 17 mars extra
 • 24 mars
 • 21 april
 • 26 maj
 • 1 juni EXTRA
 • 16 juni
 • 25 augusti
 • 22 september
 • 27 oktober
 • 24 november
 • 15 december