Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden (ON) ansvarar för att ge bra och nära vård, omsorg, stöd och service. De lagar som styr verksamheten är i första hand socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Nämnden styrs av en ordförande, två vice ordförande, ytterligare åtta ledamöter och elva ersättare. Ordförande i nämnden är Leif Håkansson (S).

Nämnden har en egen förvaltning som heter omsorgsförvaltningen.

Tider för sammanträden 2021

  • 24 februari
  • 24 mars
  • 21 april
  • 26 maj
  • 16 juni
  • 25 augusti
  • 22 september
  • 27 oktober
  • 24 november