Politiska samordnare

Kommunstyrelsen har utsett följande sex politiska samordnare som har till uppgift att hålla samman och samordna den politiska ledningen. De politiska samordnarna har samordningsansvar för olika politikområden.

Politiska samordnare

Ansvarsområden

Mats Dahlbom (C)Utbildnings- och kulturfrågor
Marie Sällström (S)Omsorgs- och välfärdsfrågor
Charlott Lorentzen (MP)Hållbar utveckling
Marco Gustavsson (C)Landsbygds- och skärgårdsfrågor
Ida Larsson (S)Demokrati- och folkhälsofrågor
Per-Ola Mattsson (S)Samhällsbyggnadsfrågor