Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är det högsta beslutande organet i kommunen. KF fattar beslut om mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kommunalskattens storlek, avgifter med mera. KF behandlar också alla motioner.