Gruppledare

Gruppledarna ansvarar för att hålla sig allmänt informerade om den kommunala verksamheten, inklusive de kommunala bolagen, och ansvarar för att informationen vidarebefordras till de egna representanterna i nämnder och styrelser samt till den egna partiorganisationen.

Namn

E-post

Per-Ola Mattsson (S)per-ola.mattsson@karlshamn.se
Magnus Gärdebring (M)magnus.gardebring@karlshamn.se
Mats Dahlbom (C)mats.dahlbom@karlshamn.se
Björn Tenland Nurhadi (SD)bjorn.norhadi@karlshamn.se
Bodil Ericsson (L)bodil.ericsson@karlshamn.se
Britt Jämstorp (KD)britt.jamstorp@karlshamn.se
Charlott Lorentzen (MP)charlott.lorentzen@karlshamn.se
Tommy Larsson (V)tommy.larsson@karlshamn.se