Ledamöter AV

Här listas ledamöter i Nämnden för arbete och välfärd. För kontaktuppgifter gå till Sök politiker.

Ulla Sandgren (S), ordförande

Sirkka Kahilainen (S), förste vice ordförande

Vakant (M), andre vice ordförande

Britt Karlsson (SD)

Ankie Boklund (C)

Dan Munther (KD)

Bengt Källström (S)