Förvaltningen för arbete och välfärd

Förvaltningen för arbete och välfärd utgör kommunens skyddsnät för människor som av olika sociala skäl behöver råd, hjälp och stöd. Verksamheten bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Bland förvaltningens uppgifter märks främst ansvar för LSS stöd och service, socialpsykiatri och individ- och familjeomsorg.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Rådhuset
Telefonnummer: 0454-810 00
Öppettider: 07:30-16:30
E-post: socialtjansten@karlshamn.se
Postadress: 374 81 Karlshamn

Politisk nämnd

Omsorgsnämnden

Tf förvaltningschef

Torill Skaar Magnusson

Organisation

Individ och Familj (Barn och Familj)
Verksamhetschef
Helén Ahlberg

Individ och Familj (Daglig verksamhet, Daglig sysselsättning, Försörjnings-, Arbetsmarknads-, och Vuxenenheten)
Verksamhetschef
Valdemar Rusch

Stöd och Service
Verksamhetschef
Agneta Lindblom Eriksson