Nämnden för arbete och välfärd

Denna sida kommer att avpubliceras inom kort. Nämnden för arbete och välfärd (AV) upphör från och med den 1 juni 2021 i samband med att omsorgsnämnden övertar  ansvararet för AV-nämndens arbetsuppgifter.  Ansvaret omfattar individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, arbetsmarknad och sysselsättning, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och integration.

Ansvarsområdet har en egen förvaltning som heter Förvaltningen för arbete och välfärd. En utredning pågår om denna förvaltning och Omsorgsförvaltningen ska gå samman och bilda en gemensam förvaltning. Besked fattas i oktober 2021.

Tider för sammanträden 2021

  • 14 januari extra
  • 28 januari
  • 25 februari
  • 25 mars
  • 22 april
  • 27 maj