Nämnden för arbete och välfärd

Nämnden för arbete och välfärd (AV) ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, arbetsmarknad och sysselsättning, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och integration.

Nämnden styrs av en ordförande och två vice ordförande, ytterligare fyra ledamöter och sju ersättare. Ordförande i nämnden är Ulla Sandgren (S).

Nämnden har en egen förvaltning som heter förvaltningen för arbete och välfärd. Nämnden har dessutom ett individutskott som fattar beslut i ärenden som rör enskilda personer. Utskottet består av nämndens sju ordinarie ledamöter.

Tider för sammanträden 2021

  • 14 januari extra
  • 28 januari
  • 25 februari
  • 25 mars
  • 22 april
  • 27 maj
  • 26 augusti
  • 23 september
  • 28 oktober
  • 25 november